top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

Els termes i condicions recollits en aquest Avís Legal regulen l'ús dels seus llocs web (d'ara endavant, el Lloc Web) que Alberg La Parreta posa a disposició dels usuaris que hi accedeixin (d'ara endavant, l'Usuari o “Usuaris”) amb la finalitat de proporcionar-los informació sobre els seus serveis així com la possibilitat de fer-ne ús.

ALBERG LA PARRETA, gestionat per Sergio Monfort Prats, té el seu domicili social Avda LLosar 18-2n, 12150 Vilafranca CIF 73388820-Y. 

L'accés al Lloc Web d'ALBERGUE LA PARRETA i l'ús dels seus continguts estan subjectes a les condicions que es detallen a continuació. En entrar en aquest Lloc Web accepteu les condicions descrites en aquest document.

La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què els Usuaris es trobin connectats al Lloc Web oa algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, els Usuaris han de llegir atentament aquest Avís Legal del Lloc Web en cadascuna de les ocasions en què es proposin utilitzar-lo, ja que aquest pot patir modificacions sense previ avís. 

2.- CONDICIONS D'ÚS DELS CONTINGUTS I SERVICIS

L'ús del Lloc Web i el contingut és totalment voluntari i sota la responsabilitat de l'Usuari.

L'accés al Lloc Web és gratuït excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

Els Usuaris únicament podran accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte al Lloc Web o s'utilitzin habitualment a Internet per a aquesta finalitat, sempre que no impliquin la violació de drets de propietat intel·lectual o impliquin algun tipus de dany per al Lloc Web i/o la seva informació o serveis oferts.

Els Usuaris s'obliguen a fer servir els continguts i serveis de forma diligent, legal, correcta i lícita i, en particular, es compromet a títol enunciatiu i no exhaustiu a abstenir-se de: (a) utilitzar els continguts i serveis de manera que produeixin o puguin produir efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic; (b) transmetre o difondre informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, i en general, qualsevol material obscè, ofensiu, vulgar o que indueixi actuacions delictives, denigratòries , difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic; c) utilitzar els serveis i continguts de manera que pugui suposar un perjudici o sobrecàrrega per al funcionament del Lloc Web; i (d) realitzar transaccions fraudulentes o que puguin facilitar conductes il·lícites o fraudulentes de qualsevol tipus.

Els Usuaris respondran pels danys i perjudicis de tota naturalesa que ALBERGUI LA PARRETA. pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquest Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. Els elements continguts en aquest Lloc Web (la informació, els textos, les imatges, els sons, els logos, gràfics, tecnologia, programari, links, marques i en general qualsevol tipus de continguts audiovisuals o sonors, d'aquí endavant anomenats els "Continguts") i el mateix Lloc Web estan subjectes a la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari podrà descarregar els Continguts únicament per a ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús per a fins comercials, sempre que l'usuari respecti qualsevol copyright o notificació sobre propietat registrada relacionada amb ells i no els modifiqui o alteri.

L'extracció, la reutilització, la reproducció, la representació, la modificació, l'alteració, la transformació o la descompilació dels continguts, ja sigui totalment o en part, per a qualsevol ús que no sigui altre que el personal o el privat (com per exemple, però sense caràcter) excloent, qualsevol divulgació al públic o ús comercial) està permesa sempre que se citi la font i el seu ús no sigui en detriment del Lloc Web.

 

L'Usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels Continguts que es recullen en aquest Lloc Web, incloent-hi els relacionats amb els drets de tercers.

2. Les marques i els logos continguts al Lloc Web són la propietat intel·lectual d'ALBERGUE LA PARRETA. o de tercers.

4.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

ALBERG LA PARRETA es reserva el dret a interrompre l'accés al Lloc Web, així com la prestació de qualsevol de tots els continguts que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa fundada.

ALBERG LA PARRETA no garanteix, expressament o tàcitament, ni és responsable de la integritat, fiabilitat, exactitud dels Continguts incorporats a la seva pàgina web ni del seu ús per a un propòsit determinat. En particular, ALBERGEU LA PARRETA. no podeu descartar que aquest Lloc Web contingui errors i que la vostra consulta estigui exempta d'errors o anomalies en el seu funcionament. En tot cas, els Usuaris fan ús del Lloc Web pel seu compte i risc, sense que, en cap moment no puguin exigir-se responsabilitats per la discontinuïtat o manca de disponibilitat dels seus serveis.

ALBERG LA PARRETA no serà responsable en cas que hi hagi interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix, i en general, altres inconvenients que tinguin l'origen en causes que escapen del control.

 

Per tal d'evitar la transmissió de virus o qualsevol altre programa maliciós, ALBERG LA PARRETA es compromet a instal·lar tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast. Tot i això, tenint en compte l'estructura d'Internet i la seva característica rapidesa d'evolució, GRUP ALBERG LA PARRETA no pot garantir l'absència total de virus o altres programes maliciosos, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que es puguin deure a la presència de virus oa la presència d'altres elements lesius en els continguts que puguin produir una alteració als sistemes informàtics, així com als documents o sistemes emmagatzemats per aquests.

Per tant, i per tal d'evitar aquest risc, s'aconsella a l'usuari que faci regularment còpies de seguretat de les dades abans de qualsevol connexió a Internet i instal·li programes antivirus.

En qualsevol cas, ALBERG LA PARRETA no serà responsable dels danys i perjudicis derivats indirecta o directament de l'ús d'aquest Lloc Web. D'altra banda, ALBERG LA PARRETA no es fa responsable dels danys que puguin sorgir per causes tècniques, com per exemple, però sense caràcter excloent, la manca de disponibilitat del Lloc Web i qualsevol anomalia en el funcionament d'aquest Lloc Web.

5.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Qualsevol dada de caràcter personal que els Usuaris facilitin durant l'ús del Lloc Web serà tractada conforme a la nostra Política de Privadesa segons es recull a l'apartat corresponent del Lloc Web.

Els Usuaris han de llegir i acceptar aquesta Política de Privadesa abans de facilitar les seves dades personals a ALBERG LA PARRETA.

6.- GENERALITATS

ALBERG LA PARRETA informa els usuaris que visitin el Lloc Web que aquestes condicions d'ús podran ser modificades en qualsevol moment. En el moment en què aquestes modificacions apareguin en línia, es considera que els usuaris d'aquest Lloc Web accepten aquestes modificacions sense reserves de cap mena.

7.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Llevat que una norma local específica estableixi el contrari, aquestes condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola. Els Jutjats i Tribunals espanyols tindran competència per jutjar els litigis relatius a l'ús de qualsevol dels Llocs Web ALBERG LA PARRETA

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

1.- INTRODUCCIÓ

Mitjançant aquesta Política de Privadesa, ALBERG LA PARRETA informa els usuaris (d'ara endavant, l'“Usuari” o “Usuaris”) dels seus llocs web (d'ara endavant, “Lloc Web”) sobre la seva política de protecció de les dades de caràcter personal recollits dels Usuaris del Lloc Web, perquè aquests determinin lliurement i voluntàriament si volen facilitar a ALBERG LA PARRETA les dades personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir sobre les mateixes en ocasió del seu accés i ús del Lloc Web.

Les úniques dades personals a les quals tindrà accés seran aquelles que l'Usuari faciliti voluntàriament o s'indiquin a la present Política de Privadesa. En aquest sentit cal que l'usuari conegui que se li sol·licitaran dades de caràcter personal.

L'Usuari haurà d'aplicar la màxima diligència en l'ús de les eines que tingui al vostre abast no responsabilitzant-SE ALBERG LA PARRETA de sostraccions, modificacions, mal ús o pèrdues de dades.

2.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL FACILITATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB

ALBERG LA PARRETA, gestionat per Sergio Monfort Prats, té el seu domicili social Avda LLosar 18-2n, 12150 Vilafranca CIF 73388820-Y.

, informa a l'Usuari i aquest presta el seu consentiment perquè les dades que ens faciliti a través del Lloc Web siguin incorporades a un fitxer de la seva titularitat per a les finalitats següents:  

Informació respecte dels continguts i interessos del nostre lloc.

Les dades recollides seran incorporades a un fitxer (que podrà ser automatitzat) responsabilitat d'ALBERGUE LA PARRETA, als únics efectes de poder-lo tenir en compte de cara a actuals i futurs contactes informatius per part de ALBERGUE LA PARRETA

L'Usuari es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, i ALBERG LA PARRETA es reserva el dret d'excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.

En cas de produir-se alguna modificació en les vostres dades, ALBERG LA PARRETA prega als usuaris que ho comuniquin per tal de mantenir-los actualitzats. En aquest sentit, l'Usuari es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les vostres dades personals, i mantenir les dades facilitades a ALBERG LA PARRETA posades al dia.

En el cas que ens faciliti dades de tercers, vostè garanteix haver demanat el consentiment exprés d'aquests tercers per a la comunicació de les seves dades a ALBERG LA PARRETA amb les finalitats de tractament indicades a la present Política de Privadesa.

En qualsevol cas, l'Usuari podrà fer efectiu l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu electrònic dirigit a l'adreça de correu electrònic  info@laparreta.com  incloent a la comunicació la referència “Protecció de Dades de Caràcter Personal”. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les dades següents de l'afectat: nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre document, vàlid en dret, que acrediti la seva identitat i petició en què es concreta la sol·licitud.

3.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Es proporcionen enllaços a altres llocs web per a la conveniència i informació dels usuaris. Aquests llocs web poden haver establert les seves pròpies declaracions de privadesa, per la qual cosa l'Usuari que visiti qualsevol dels llocs web inclosos als enllaços haurà d'informar-se sobre el seu contingut. ALBERG LA PARRETA no es fa responsable del contingut dels llocs web inclosos als enllaços ni de l'ús d'aquests llocs web.

4.- ACTUALITZACIONS

Aquesta Política de Privadesa i Protecció de Dades pot ser actualitzada periòdicament i sense previ avís per reflectir els canvis en les pràctiques d'informació en línia del Lloc Web. Quan es produeix una actualització es publica un avís en aquest Lloc Web per notificar a l'Usuari qualsevol canvi important a la nostra Política de Privadesa i Dades, i indicar a la part superior d'aquesta política la data de l'última actualització.

bottom of page